24 lipca, 2024
AktualnościKontaktKultura

Wmurowanie kamienia węgielnego pod kościół parafii św. Jana Pawła II [ZDJĘCIA]

W sobotę, 4 listopada, nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod kościół parafialny parafii pw. św. Jana Pawła II. w Uroczystości udział wziął arcybiskup Stanisław Gądecki.


Wmurowanie kamienia węgielnego poprzedziła msza święta, którą poprowadził abp. Stanisław Gądecki wraz dziekanem dekanatu kościańskiego Pawłem Skrzypczakiem i proboszczem parafii pw. św. Jana Pawła II Piotrem Mańczakiem. W trakcie kazania arcybiskup podkreślił, że poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego to bardzo radosne wydarzenie. By jednak zrozumieć, czym jest takie poświęcenie, należy wiedzieć, czym w ogóle jest kamień węgielny, dlaczego Jezus Chrystus został nazwany kamieniem węgielnym i dlaczego chrześcijanie budują swoje życie właśnie wokół niego. W dalszej części wyjaśnił każdy z tych aspektów. Mówił, że kamień węgielny to jednocześnie początek przedsięwzięcia, ale też łącznik i oparcie pozwalające przetrwać kataklizmy. Takim oparciem dla wiernych i ich łącznikiem jest Jezus.

– Kościół, który z takim trudem wznosicie w Kościanie ma służyć temu, aby tej wizji chrześcijańskiej, zgodnie z którą sens istnienia każdej ludzkiej jednostki nie może się sprowadzać do celów biologicznych, społecznych politycznych, nie opanowała i nie pokonała żadna inna rzeczywistość stworzona, ani władza doczesna. Bo Kościół uczy nas, że żaden człowiek nie może pod żadnym pozorem zostać poświęcony dla dobra grupy etnicznej, ani dla komunistycznej klasy robotniczej, ani dla historycznego ducha świata, ani dla naturalnych zasobów ziemi, ani dla zwiększenia praw zwierząt, czy zmniejszenia liczby ludzi przez zabijanie dzieci i eutanazję osób starszych, ani dla eksperymentów, które mogą doprowadzić do pełnej kontroli nad państwem niewolników, kierowanych przez “wielkiego brata”, świeżo upieczoną elitę nadludzi – tłumaczył abp. Gądecki. Na koniec podziękował też za modlitwy, starania i wysiłek włożony w powstawanie świątyni.

Po homilii kamień wraz a aktem erekcyjnym poświęcono. Po zakończeniu nabożeństwa jego uczestnicy zebrali się w miejscu budowy nowego kościoła pw. Jana Pawła II. Na jej fundamentach postawiono już część jednej ze ścian, w której przygotowano miejsce pod tubę z aktem. Na akcie erekcyjnym duchowni złożyli też swoje podpisy. Po umieszczeniu tuby zamurowano ją, w czym uczestniczyły także obecne na uroczystości dzieci, a na wierzchu ułożono kamień węgielny. Na koniec arcybiskup pobłogosławił wiernych.

Tekst Piotr Pewiński/ekoscian.eu