Uroczyste otwarcie drogi w Kopaszewie

Zakończyła się modernizacja drogi powiatowej z Kopaszewa do Turwi. Uroczyste otwarcie drogi odbyło się we wtorek, 19 września 2023 roku w Kopaszewie.

W uroczystym podsumowaniu tej ważnej dla mieszkańców Kopaszewa i Turwi powiatowej inwestycji wzięli udział: sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Dziedziczak, przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Kościańskiego – Wicestarosta Kościański Dorota Słowińska, Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego Iwona Bereszyńska, Członek Zarządu Powiatu Kościańskiego Dorota Lew – Pilarska, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Dariusz Korzeniowski, przedstawiciele firmy DROGBUD, sołtysi, mieszkańcy.

– Wykonaliśmy nową podbudowę całej drogi, nową masę bitumiczną, odmulone zostały rowy odwadniające, wzmocnione pobocza, zamontowane bariery energochłonne i oznakowanie, i co najważniejsze dla mieszkańców Kopaszewa, powstał chodnik wzdłuż miejscowości o długości prawie 700 metrów. – powiedziała Dorota Lew-Pilarska, członek Zarządu Powiatu Kościańskiego. – Realizacja tego wszystkiego nie byłaby możliwa bez rządowego wsparcia, a także, gdyby nie architekci tego przedsięwzięcia, a więc społeczność lokalna. To dzięki zabiegom tych osób ta inwestycja otrzymała akceptację Zarządu Powiatu Kościańskiego i Rady Powiatu.

Zmodernizowana droga powiatowa z Kopaszewa do Turwi ma prawie 7 km długości. W ubiegłym roku Powiat Kościański pozyskał na ten cel środki w wysokości 6 860 000 złotych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

– To jest dobry przykład na dobrą współpracę rządu i samorządu – zauważył Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Rząd polski stawia na to, aby wchodzić do mniejszych miejscowości z inwestycjami zrównoważonego rozwoju.

Umowę na wykonanie prac starostowie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Drogowego DROGBUD – Gostyń Sp. z o.o. podpisali w styczniu. Prace zakończyły się w terminie.

W ramach remontu jezdnia została przebudowana. Wymieniono jej podbudowę, sfrezowano i wyrównano nową nawierzchnią z masy bitumicznej. Położono warstwę ścieralną. Wzmocniono i utwardzono pobocza.

Ponadto w ramach inwestycji w Kopaszewie wyremontowano chodniki i wymieniono płytki chodnikowe. Poza chodnikami wymieniono także kratki ściekowe, które zastąpiono kratkami przykrawężnikowymi. W niebezpiecznych miejscach drogi zamontowano bariery energochłonne. Rowy wzdłuż drogi odmulono i odtworzono. Bezpieczeństwo na drodze poprawi także jej nowe poziome i pionowe oznakowanie.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 7 milionów złotych, z czego ponad 180 tys. pochodziło z budżetu Powiatu Kościańskiego.

Źródło: Powiat Kościański

Sprawdź także

Odśnieżanie pojazdów to obowiązek

W ciągu ostatnich kilku dni temperatura powietrza znacznie spadła. Apelujemy o odpowiednie przygotowywanie pojazdów do …