Ponad 5,5 miliona złotych na nową siedzibę Środowiskowego domu Samopomocy

Gmina Miejska Kościan otrzymała 5.636.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Adaptacja budynku narożnikowego znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 55 oraz ul. Grodziskiej 1 wraz z pierwszym wyposażeniem”.

Umowę na przekazanie dotacji w obecności Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg, podpisał Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, a w imieniu Samorządu Miasta Kościana, Burmistrz Piotr Ruszkiewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan Agnieszki Szukalskiej.
Wydarzenie odbyło się 22 maja bieżącego roku w Kościańskim Ośrodku Kultury.

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest świadczenie usług w ramach indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
Z początkiem 2020 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie został wydzielony ze struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. Jednocześnie po dziś dzień obie jednostki mają siedzibę w tym samy budynku przy ulicy Szczepanowskiego 1.

Planowana inwestycja spowoduje, że Środowiskowy Dom Samopomocy zyska własną, większą, lepiej wyposażoną siedzibę – informuje burmistrz Piotr Ruszkiewicz – Nowe pomieszczenia pozwolą lepiej dostosować świadczenie odpowiednich specjalistycznych usług opiekuńczych do potrzeb mieszkańców Kościana.

Przypominamy, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. To placówka okresowego dziennego pobytu, w której osoby mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz gorący posiłek.

Źródło Urząd Miasta Kościan

Sprawdź także

Jarmark Bożonarodzeniowy w Krainie Bajek Świętego Mikołaja – zaproszenie

Zbliża się tradycyjna impreza bożonarodzeniowa w Śmiglu. W tym roku centrum Jarmarku będzie stacja Śmigielskiej …