Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży – 2023

Zarząd Powiatu Kościańskiego określił w uchwale podjętej 8 maja 2023 roku zasady tegorocznego programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży 2023”.

Powiatowy program wspierania wakacyjnego wypoczynku dzieci jest realizowany od lat. W ubiegłym roku Zarząd Powiatu Kościańskiego podjął decyzje o włączeniu do programu i dofinansowaniu 21 ofert.

Na wsparcie Powiatu w tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, mogą liczyć ogólnodostępne imprezy sportowo – rekreacyjne o charakterze ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, które potrwają nie mniej niż 5 kolejnych dni. Mogą to być: półkolonie, obozy, rajdy piesze i rowerowe, zawody oraz inne zajęcia, podczas których prowadzone będą formy rekreacji ruchowej.

Organizatorzy mogą składać oferty na organizowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Powiatu Kościańskiego do 22 maja 2023 roku. Organizator letniego wypoczynku dla dzieci może złożyć nie więcej niż 3 oferty. Mogą to być posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, kluby sportowe, a także, gminy i szkoły.

Zgodnie z regulaminem o wsparcie mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy swoje imprezy zorganizują w terminie od 24 czerwca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku.

Powiat Kościański zobowiązuje się do pokrycia części lub całości kosztów zakupu materiałów, środków żywności, nagród i usług niezbędnych do realizacji imprez. Maksymalna wysokość środków z budżetu Powiatu Kościańskiego przeznaczonych na realizację jednego zadania wynosi 3 tys. złotych.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie www.powiatkoscian.pl

Źródło: Powiat Kościański

Sprawdź także

Jarmark Bożonarodzeniowy w Krainie Bajek Świętego Mikołaja – zaproszenie

Zbliża się tradycyjna impreza bożonarodzeniowa w Śmiglu. W tym roku centrum Jarmarku będzie stacja Śmigielskiej …