24 lipca, 2024
Aktualności

Prace drogowe w Kopaszewie

Trwa modernizacja drogi powiatowej Turew – Kopaszewo. Obecnie prace prowadzone są na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 308 w stronę Kopaszewa.

Przewidziany do remontu odcinek ma prawie 7 km długości. W ramach prac jezdnia zostanie przebudowana. Wymieniona zostanie podbudowa jezdni. Wykonane zostanie frezowanie i wyrównanie istniejącej nawierzchni, położona zostanie warstwa ścieralna. Pobocza zostaną wzmocnione, utwardzone i skarpowane. Zostanie wymieniona także nawierzchnia chodników. Ponadto wymienione zostaną kratki ściekowe na kratki przykrawężnikowe. Zamontowane zostaną także bariery energochłonne. Rowy będą odmulone i odtworzone. Droga będzie miała nowe poziome i pionowe oznakowanie.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD z Gostynia. Koszt inwestycji to blisko 7 mln złotych. Ponad 6,8 mln złotych na ten cel Powiat pozyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład. Reszta środków – blisko 140 tys. złotych – pochodzić będzie z budżetu Powiatu. Prace – zgodnie z zawartą umową – powinny skończyć się 31 sierpnia 2023 roku.