Czempiń: Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA w Czempiniu

Od świetności, po upadek….do świetności. Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA w wielkopolskiej miejscowości Czempiń to obiekt oficjalnie okrzyknięty „perłą rewitalizacji”.

Obiekt zbiera laury, doceniony został już zarówno przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań i Wielkopolską Okręgową Izbę Architektów, jak i mieszkańców Wielkopolski oddających głosy w plebiscycie. Co ciekawe, owa perła miała już nie istnieć. Zabudowania z końca XX wieku niegdyś stanowiły siedzibę prężnie prosperującego przedsiębiorstwa – słynną, pierwszą w zachodniej Polsce i jedną z dwóch w kraju, fabrykę tlenu „SAWJA”, należącą do Antoniego Jezierskiego, zwanego Czempińskim Cegielskim. Obydwaj przedsiębiorcy z powodzeniem rozwijali polski przemysł, obydwaj dbali o lokalną społeczność i wykazywali się wielką dozą patriotyzmu. 

W okresie powojennym zakład znacjonalizowano, a we wczesnych latach 90-tych wyeksploatowany gmach został porzucony. Budynek, ze względu na fatalny stan, otrzymał od konserwatora pozwolenie na wyburzenie. Ogromnym wysiłkiem, nakładem kosztów z wykorzystaniem unijnego dofinansowania i wielką determinacją lokalnych władz udało się uratować opuszczoną, splądrowaną i niszczejącą TLENOWNIĘ.
W wyniku kompleksowej rewitalizacji w 2021 roku na terenie zakładów poprzemysłowych, powstało Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA. 

Dziś budynek pełni funkcję lokalnego centrum społecznego, dzięki któremu Czempiń podnosi swoją atrakcyjność nie tylko wobec dotychczasowych, ale i przyszłych mieszkańców i wszystkich odwiedzających gminę gości. Obiekt działa prężnie, służąc rozwijaniu i wspieraniu wszelkich form aktywności społecznej. Jest nową siedzibą Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, Izby Muzealnej, Organizacji Pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia konferencji, badań profilaktycznych, prób i występów chórów, orkiestry, warsztatów, organizowania koncertów, spektakli, spotkań autorskich, a także udzielania bezpłatnej pomocy prawnej. Chętnie odwiedzana przez mieszkańców i turystów, intensywnie i twórczo wykorzystana na cele kulturalne, społeczne i edukacyjne, ponownie tętni życiem.

Laureat nagród
Spośród tysięcy zrealizowanych projektów, które otrzymały dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, projekt rewitalizacji miasta Czempinia z TLENOWNIĄ na czele, zdobył pierwsze miejsce w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE” w kategorii „Łączy nas architektura i kultura”, za niezwykłą przemianę miejskiej tkanki z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i poszanowaniem historii miasta. 

Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA zdobyło również Grand Prix konkursu o Nagrodę Architektoniczną Województwa Wielkopolskiego, przyznawaną najlepszym dziełom architektonicznym w celu promowania wysokiej jakości architektury krajobrazu kulturowego. Nagroda przyznana za wrażliwe i twórcze przekształcenie silnie zdekapitalizowanego pofabrycznego obiektu w funkcjonalny i estetyczny ośrodek o wysokiej jakości służący wszystkim mieszkańcom. Na uznanie zasługuje zachowanie historycznej bryły i takie wzbogacenie jej o nowe elementy, które wzmacnia walory kompozycyjne i użytkowe obiektu – czytamy w uzasadnieniu decyzji jury konkursowego. 

Architekci zachowali starą bryłę i wkomponowali w nią nowe elementy. Co ważne, czuć tu niesamowitą energię, stanowiącą spuściznę po Antonim Jezierskim, a bogata historia TLENOWNI czyni z niej prawdziwe miejsce z duszą.

Obiekt funkcjonuje od sierpnia 2021 roku. Otwarcie Tlenowni zakończyło ogromny projekt rewitalizacji przestrzeni miejskiej, na który w roku 2018 Gmina Czempiń pozyskała dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości prawie 14 mln zł. Projekt obejmował teren dawnej fabryki tlenu przy ul. Nowej, Plac Zielony Rynek, strefy rekreacji ruchowej zlokalizowane na kilku osiedlach oraz uzupełniająco infrastrukturę drogową.

Jeśli poszukujesz miejsc, gdzie bogata przeszłość harmonijnie przeplata się z interesującą rzeczywistością, zawitaj do Czempinia. 

Odwiedź nas wirtualnie 
www.tlenownia.pl 

Foto: UG Czempiń

Sprawdź także

Droga Krzyżowa w Śmiglu – fotorelacja

Tegoroczna Droga Krzyżowa odbyła się 31 marca po mszy świętej o godzinie 17:00. Wierni uczestniczyli …