Umowa na dofinansowanie podpisana na 11 milionów złotych

W środę, 1 lutego w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego w Kościanie podpisane zostały z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego opiewające na kwotę prawie 11 milionów złotych.

Na początku spotkania Marszałek przedstawił po krótce projekty, które objęte zostały dofinansowaniem a następnie beneficjenci omówili szerzej realizowane i planowe inwestycje, którym przyznano środki z funduszy europejskich.

Zastępca Burmistrza Miasta Kościana omówił projekt „Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie” na który Samorząd Miasta Kościana otrzymał 4 924 100,81 zł. Natomiast Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie Wojciech Maćkowiak przestawił projekt ” Uzupełnienie i wymiana aparatury medycznej wykorzystywanej w diagnostyce i leczeniu pacjentów hospitalizowanych„, na który szpital otrzymał 5 950 000,00 zł.

Następnie podpisano umowy, a Marszałek wręczył czeki na przyznane dofinansowanie.

Przypominamy, że Przedmiotem projektu realizowanego przez Gminę Miejską Kościan jest kompleksowa, głęboka termomodernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie wraz z termomodernizacją hali sportowej i małej sali gimnastycznej (powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 5 397 m2).

Potrzeba realizacji projektu wynikała m.in. ze stanu budynków stanowiących kompleks szkolny, który nie spełniał wymagań sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
w standardowym sezonie grzewczym. Przegrody zewnętrzne miały niską izolacyjność termiczną. Ściany zewnętrzne oraz stropodachy nie posiadały izolacji o zadawalającym współczynniku przenikania ciepła. Zarówno stolarka okienna i drzwiowa była w złym stanie technicznym (niska izolacyjność termiczna oraz niezadowalająca szczelność).

W ramach projektu przewidziano:

docieplenie: ścian zewnętrznych, ścian piwnic wraz z cokołem głównego budynku szkoły, ścian hali sportowej i pomieszczeń sąsiadujących oraz ścian łącznika z płyty warstwowej, stropodachu szkoły oraz stropodachu małej sali gimnastycznej i łącznika,
wymianę stolarki okienno-drzwiowej,
wymianę przeszkleń z poliwęglanu,
modernizację w zakresie układu c.o.: zmianę źródła ciepła, wykonanie nowych przewodów rozprowadzających w pomieszczeniach kotłowni, wymianę grzejników na nowe wraz z zaworami termostatycznymi oraz wykonanie nowego systemu ogrzewania hali sportowej,
zmianę sposobu wytwarzania ciepłej wody użytkowej – wprowadzenie pompy ciepła, wraz z wymianą układu oraz wykonanie izolacji przewodów (zakłada się wytwarzanie ciepłej wody użytkowej z pompy ciepła na poziomie 80% zapotrzebowania),
modernizację oświetlenia na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie LED wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia,
przebudowę stropodachu – jedynej lokalizacji nadającej się do montażu instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie szkoły.
Aktualnie realizowany jest ostatni etap prac termomodernizacyjnych. Roboty prowadzone są w hali sportowej i w pomieszczeniach przyległych polegające na:

wymianie pokrycia dachy wraz z montażem 9 okien połaciowych zintegrowanych z systemem ochrony przeciwsłonecznej,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
dociepleniu ścian zewnętrznych i dachu,
malowaniu elewacji.
Wartość całego projektu wynosi 8 510 903,49 zł w tym wydatki kwalifikowalne 5 793 059,79 zł
Dofinasowanie z EFRR stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych tj. 4 924 100,81 zł

Sprawdź także

Droga Krzyżowa w Śmiglu – fotorelacja

Tegoroczna Droga Krzyżowa odbyła się 31 marca po mszy świętej o godzinie 17:00. Wierni uczestniczyli …