25 czerwca, 2024
AktualnościPomoc

Akcja „Zima” w Kościanie

Rozpoczęła się coroczna akcja „Zima”, prowadzona przez Straż Miejską w miesiącach grudzień-marzec.

Akcja strażników miejskich dotyczy kilku obszarów, na które wpływ ma zmiana pogody w okresie zimowym, a więc niższe temperatury, opady śniegu, przymrozki.
Jednym z nich jest porządek na chodnikach. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach, obowiązkowe jest utrzymanie czystości na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości tak, by nie utrudniać ruchu, a więc: odśnieżanie, oczyszczanie z błota i lodu, z zachowaniem możliwości spływu do kanalizacji deszczowej. Za niewywiązanie się z powyższych obowiązków funkcjonariusze mogą nałożyć mandat w wysokości 100 złotych lub skierować sprawę do sądu.  
Strażnicy miejscy kontrolują także paleniska, sprawdzając, czy w piecach nie znajduje się mokry opał czy też odpady komunalne. Wilgotność biomasy nie powinna przekraczać 20%.
Ponadto kontrolowane są miejsca, gdzie przebywać mogą osoby bezdomne. W okresie zimowym w szczególności narażone są one na niebezpieczeństwo zamarznięcia. Tak więc strażnicy częściej pojawiają się w miejscach takich jak park miejski, dworce czy opuszczone budynki.
W związku z ujemnymi temperaturami, funkcjonariusze straży miejskiej służą pomocom kierowcom, których silniki odmówią posłuszeństwa. Są wyposażeni w urządzenie rozruchowe, a kierowcy w potrzebie mogą zadzwonić po pomoc pod numer: 65 512 63 25 lub 505 030 595 od poniedziałku do  piątku w godzinach 7:00 – 23:00, natomiast w soboty w godzinach 18:00 – 23:00.
 Prosimy o wyrozumiałość, gdyby trzeba było chwilę poczekać. W pierwszej kolejności załatwiane będą zgłoszenia dotyczące zagrożenia życia lub mienia –mówi Maciej Szymczak, komendant Straży Miejskiej w Kościanie.