25 czerwca, 2024
Aktualności

Zwiększono liczbę miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Powiat Kościański w porozumieniu z dyrekcją Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o zgodę na zwiększenie liczby miejsc w jarogniewickim DPS-ie do 72.

Wojewoda Wielkopolski w czerwcu 2021 roku wydał decyzję pozytywną, dzięki czemu liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zwiększy się z 67 do 72.

By przyjąć nowych mieszkańców konieczny był remont pokoi oraz łazienek. W ramach robót budowlanych m.in. rozebrano ścianki działowe, skuto stare płytki i położono nowe, wykonano prace elektryczne, zamontowano odpływ liniowy oraz armaturę łazienkową i podchwyty dla osób niepełnosprawnych, pomalowano pomieszczenia, na części ścian położono też tapetę. Ponadto zakupiono meble do pokoi. Koszt tych prac i zakupów to ponad 47 tys. złotych.

W niedalekich planach jest zwiększenie miejsc w DPS-ie o kolejne 22 oraz poszerzenie profilu mieszkańców. Teraz w jarogniewickim Domu Pomocy Społecznej mieszkają osoby niewidome i niedowidzące. W przyszłości mogłyby tam też zamieszkać osoby przewlekle somatycznie chore oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie.

Źródło: Powiat Kościański