24 lipca, 2024
Aktualności

Rozpoczęły się prace na drodze Kokorzyn – Szczodrowo

Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Kokorzyn – Szczodrowo.

W ramach inwestycji na pierwszym odcinku drogi jezdnia zostanie poszerzona do 6 m. Istniejąca nawierzchnia zostanie wzmocniona, wyrównaną masą bitumiczną. Następnie na jezdni zostanie położona masa ścieralna. Wybudowany zostanie chodnik o szerokości 2 m i długości prawie 750 m. Na długości ponad 1300 metrów, po prawej stronie jezdni, zostanie wybudowana ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2 m. W Kokorzynie wybudowana zostanie zatoka parkingowa oraz próg zwalniający z oświetlonym przejściem dla pieszych. Wybudowana również zostanie zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowej. Na tym odcinku zaplanowano także budowę oświetlenia ulicznego. Zjazdy zostaną utwardzone i zostanie wykonane pobocze. Droga będzie miała nowe poziome i pionowe oznakowanie.


Na drugim odcinku rozbudowywanej drogi zaplanowano nową konstrukcję jezdni. Jezdnia będzie miała 6 m szerokości i będzie miała nową nawierzchnię. Na niebezpiecznym łuku drogi zostaną zamontowane bariery ochronne stalowe, a przy szkole w Kokorzynie bariery ochronne chodnikowe.


Poza rozbudową drogi inwestycja zakłada budowę oświetlenia w Szczodrowie.
Koszt realizacji inwestycji to ponad 5 milionów 716 tys. złotych. Inwestycje wesprze Gmina Kościan, która sfinansuje przebudowę sieci wodociągowej w Kokorzynie na ulicach Szkolnej i Długiej. Dodatkowo Gmina Kościan na przebudowę drogi wydatkuje kwotę 2 milionów 310 tysięcy złotych.
Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o. z Grabonogu.

Termin wykonania zamówienia to 110 dni od podpisania umowy.