Defibrylator dla Osp Kokorzyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Kokorzynie funkcjonuje od wielu lat, podczas których strażacy brali udział w wielu akcjach: pożarniczych, przeciwpowodziowych, sytuacjach zagrożenia życia mieszkańców. Zawsze staraja się dbać o bezpieczeństwo i życie mieszkańców poprzez gotowość bojową i wyjazdową.

Aby móc jeszcze skuteczniej pomagać w ratowaniu i ochronie zdrowia i życia mieszkańców miejscowości i okolic, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wszyscy druhowie OSP Kokorzyn zwracają się z prośbą o wsparcie finansowe w celu zakupu defibrylatora, którego brakuje na wyposażeniu jednostki. Ze względu na pandemię Ochotnicze Straże Pożarne coraz częściej są dysponowane do zdarzeń zagrażających życiu oraz zdrowiu.
Właśnie dlatego defibrylator jest już teraz sprzętem niezbędnym w wozie strażackim, a
OSP Kokorzyn tego urządzenia brakuje.

Każdy może wesprzeć zbiórkę pod linkiem:
https://zrzutka.pl/gn7uky

Sprawdź także

Poszukiwania sprawczyni aktu wandalizmu na ulicy Świętego Ducha

Do szokującego zdarzenia doszło 29 marca około godziny 22:30 w Kościanie. Niszczącą lakier samochodów kobietę …