25 czerwca, 2024
Aktualności

Będą nowe kamery na Placu Wolności

Burmistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz podpisał umowę dotyczącą zadania „Rozbudowa Systemu Monitoringu w Kościanie” III etap.

Zakres prac obejmuje montaż 3 nowych kamer monitoringu na Placu Wolności. Ponadto w ramach umowy wykonane zostaną prace: zaciągnięcie do kanalizacji teletechnicznej nowych kabli światłowodowych, wykonanie szafy teletechnicznej nowego punktu kamerowego, modernizacja w węzłach sieci znajdujących się we wskazanych budynkach na terenie miasta, wykonanie instalacji zasilającej kamery,  rekonfiguracja serwerów w centrum monitoringu, modyfikacja aplikacji podglądu w trzech centrach nadzoru wizyjnego, uruchomienie systemu oraz wykonanie rozbudowy systemu monitoringu – instalacja kamer i systemów instalacyjnych w mieście Kościanie.

Powyższe zadanie wykona DESPOL-NET Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Kościana za kwotę 74 677,58 brutto zł. Zakończenie całości robót i odbiór końcowy inwestycji ma nastąpić do 30 października 2021 r.

Cieszy mnie fakt, że mieszkańcy oraz osoby przyjeżdzające do Kościana chętnie odwiedzają zrewitalizowany Plac Wolności. Musimy jednak pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa, dlatego rozbudowujemy system miejskiego monitoringu o nowe kamery właśnie w tym miejscu – informuje burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Źródło: koscian.pl