24 lipca, 2024
AktualnościNa sygnale

Powołanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie

Z dniem 29 marca 2021 roku Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. Dariusz Matczak powołał kpt. Szymona Klemenskiego na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

Uroczystego wręczenia aktu w siedzibie KW PSP w Poznaniu w dniu 29 marca br. dokonał Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Jarosław Zamelczyk.

Kpt. Szymon Klemenski służbę rozpoczął w 2002 roku jako kadet Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. To tam zdobył podstawy wiedzy pożarniczej i rozpoczął swą drogę zawodową. Po zakończeniu nauki w sierpniu 2004 roku podjął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.Podczas kolejnych lat służby systematycznie poszerzał wiedzę i podnosił umiejętności ratownicze, awansując na kolejne stanowiska. Jego predyspozycje dowódcze i przygotowanie merytoryczne spowodowały, że w 2017 r. zostało Mu powierzone kierowanie Jednostką Ratowniczo–Gaśniczą w Kościanie. Jego atrybutami są z pewnością dyspozycyjność, zdyscyplinowanie i sumienne wywiązywanie się z nałożonych obowiązków służbowych a także dbałość o bezpieczeństwo podległych strażaków. W głowie ma mnóstwo pomysłów na usprawnienia pozwalające na skuteczniejsze prowadzenie akcji. Razem z zespołem swych podwładnych realizuje szereg zadań pozwalających na poprawę warunków pełnienia służby. Od początku służby czynnie uprawia sport. Przez wiele lat był członkiem reprezentacji Wielkopolski w sporcie pożarniczym. Wielokrotnie uczestniczył w zawodach różnych szczebli. Jest inicjatorem i realizatorem szkoleń, ćwiczeń i warsztatów w których uczestniczą także członkowie ochotniczych straży pożarnych, co ma pozytywny wpływ na ich przygotowanie do udziału w rzeczywistych akcjach. Swą postawą daje przykład jak pokonywać kolejne trudności, by w swym ratowniczym rzemiośle osiągnąć kolejne, wyższe poziomy. Jest także członkiem modułu gaszenia pożarów lasów „GFFFV Poznań”, który przygotowany jest do udziału a akcjach poza granicami Polski w ramach Europejskiego Wspólnotowego Mechanizmu Pomocy. Pomimo, że dziś jest zawodowym strażakiem nie zapomniał od czego rozpoczynał swe zainteresowanie ratownictwem i w dalszym ciągu aktywnie współpracuje z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Czynnie włącza się w organizację zawodów sportowo–pożarniczych, eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, konkursy plastyczne i wieloboje sprawnościowe dla uczniów kościańskich szkół. Jest także wrażliwy na potrzeby innych ludzi szczególnie dzieci i osób niepełnosprawnych. Należy do grona inicjatorów Charytatywnego Turnieju Mikołajkowego i organizatorem kolejnych edycji akcji „Strażacka paczka”.

Od dnia 30 stycznia 2021 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie.

Serdecznie gratulujemy Panu Komendantowi, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów w służbie oraz wytrwałości w realizacji zamierzonych celów i zamierzeń tak aby niesiona przez strażaków pomoc była profesjonalna i skuteczna.

Opracowanie: mł. asp. Dawid Kryś – KP PSP w Kościanie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie