24 lipca, 2024
Aktualności

Nabór do służby przygotowawczej 2021

W związku z uruchomieniem służby przygotowawczej w 2021 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór i przyjmuje wnioski na miesięczne podstawowe przeszkolenie wojskowe.

Szkolenia odbywają się regularnie przez cały rok. O terminie i miejscu szkolenia decyduje kandydat. Odbycie służby przygotowawczej umożliwia w przyszłości podjęcie służby zawodowej. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i nie rodzi żadnych zobowiązań wobec wojska. Osoba odbywająca służbę przygotowawczą przez okres szkolenia jest żywiona i zakwaterowana oraz otrzymuje miesięczne wynagrodzenie i odprawę po zakończeniu szkolenia. Oferta skierowana jest również do osób zatrudnionych i pobierających naukę w trybie zaocznym. Pracodawca na czas szkolenia ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego.

Wnioski można składać bezpośrednio w WKU w Lesznie, ul. Zamenhofa 32 lub poprzez platformę e-PUAP. Szczegóły na stronie internetowej WKU w Lesznie www.leszno.wku.wp.mil.pl w zakładce „Służba przygotowawcza” oraz pod numerem telefonu 261 677 224.

Dokumenty, jakie należy dostarczyć:

– wniosek,  

– świadectwo lub dyplom potwierdzający poziom wykształcenia,

– dowód osobisty,

– książeczka wojskowa.

Na przeszkolenie może być powołana sobą, która spełnia następujące warunki:

– posiada obywatelstwo polskie,

– posiada zdolność do czynnej służby wojskowej, kategoria zdrowia „A”,

– ma wykształcenie co najmniej gimnazjalne,

– brak karalności za przestępstwa umyślne.

Źródło: Powiat Kościański