23 lutego, 2024
AktualnościNa sygnale

Al. Bohaterów w Śmiglu a wykroczenia drogowe

Kościańska komenda otrzymuje bardzo dużo zgłoszeń o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach na parkingu zlokalizowanym przy Przedszkolu Samorządowym oraz targowisku miejskim w Śmiglu. W związku z tym faktem informujemy osoby przyjeżdżające dokonać zakupów, iż należy parkować pojazdy, przestrzegając przepisów drogowych.

W reakcji na liczne zgłoszenia o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach przypominamy, że parkowanie na części parkingu przy al. Bohaterów w Śmiglu dozwolone jest z ograniczeniami. Od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-8:00 parking przeznaczony jest wyłącznie dla osób dowożących dzieci przedszkolne. Informuje o tym ustawiony znak pionowy D-18 „parking” z dołączoną pod nim tabliczką informacyjną.

Niestety kierowcy, zwłaszcza w dni targowe wielokrotnie nie przestrzegają tego ograniczenia, nagminnie parkując w każdym możliwym miejscu jak najbliżej targowiska.

Przeznaczenie części parkingu wyłącznie dla osób dowożących dzieci do pobliskiego przedszkola jest nie tylko dla niech ułatwieniem, lecz również realnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa w rejonie przyszkolnym.

Policjanci codziennie dokonują kontroli przestrzegania przepisów ruchu drogowego, za każdym razem ujawniając nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Taryfikator mandatów karnych przewiduje za to wykroczenie mandat karny w wysokości 100zł oraz 1 pkt karnych. Do najczęstszych tłumaczeń osób popełniających wykroczenia w tym miejscu należą: brak wolnych miejsc parkingowych oraz zbyt dużą odległością innych parkingów od targowiska. Należy jednak pamiętać, że takie tłumaczenia nie są usprawiedliwieniem do łamania przepisów.

Apelujemy o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Rejony placówek oświatowych będą w dalszym ciągu objęte szczególnym nadzorem przez policjantów.