25 czerwca, 2024
Aktualności

Kościan pozyskał 10 mln zł na przebudowę kilkunastu ulic

Ogłoszono wyniki kolejnego naboru wniosków o dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład. Miasto Kościan otrzyma 10 milionów złotych na przebudowę kilkunastu ulic i zagospodarowanie placu przy ulicy Okrężnej.

W ramach naboru przyjmowano wnioski na zadania o wartości do 2 milionów zł, 8 milionów złotych i 30 milionów złotych. Obligatoryjnie gminy otrzymają środki tylko na realizację projektów do 2 milionów. Pozostałe mogły, ale nie musiały być przyznane. Kościan otrzymał dotacje na dwa zadania. W ramach pierwszego projektu miasto zamierza przebudować ulice: Wodną, Garbarską i Masztalerza – mówi burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Dotacja ma pokryć koszty opracowania dokumentacji, przebudowę nawierzchni, wymianę sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, renowację kanalizacji sanitarnej oraz oznakowanie pionowe i poziome.

We wniosku na projekty o wartości do 8 milionów złotych miasto wystąpiło o środki na przebudowę ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwaszkiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza, Igłowicza oraz na zagospodarowanie terenów przy ul. Okrężnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Okrężnej.

– Oprócz przebudowy ulic zagospodarowany zostanie plac o powierzchni sześciu tysięcy metrów, o przejęcie którego miasto starało się od dwunastu lat. W tym roku, korzystając z pomocy pana posła Jana Dziedziczaka udało mi się przekonać pana wojewodę do przekazania działki samorządowi Kościana. Dzięki pozyskanej dotacji sześćdziesiąt arów nieużytków będziemy mogli zamienić w tętniący życiem teren parkowo-rekreacyjny, który będzie służył mieszkańcom nowego osiedla mówi Piotr Ruszkiewicz.

Przetargi na inwestycje muszą zostać rozpisanie w terminie 9 miesięcy od przekazania miastu promesy przyznania środków.