24 lutego, 2024
AktualnościKulturaPomoc

Leszczyńska Akademia Bezpieczeństwa

Policjanci z Kościana od 2021r. biorą czynny udział w projekcie Leszczyńskiej Akademii Bezpieczeństwa, której pomysłodawcą i inicjatorem jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie. Dziś przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną z Kościana przeprowadzili zajęcia wśród uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie.

Projekt ,,Leszczyńska Akademia Bezpieczeństwa” zwraca szczególną uwagę na potrzebę kształtowania wśród dzieci i młodzieży prawidłowych postaw, w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim udzielania pierwszej pomocy. Akademia Bezpieczeństwa ma na celu łamanie barier i strachu przy udzielaniu pierwszej pomocy metodą resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz z wykorzystaniem defibrylatora AED.

W ramach przedsięwzięcia szkoły, policjanci i strażacy otrzymali różne zestawy pomocy dydaktycznych składające się np. z fantoma instruktażowo- szkoleniowego przeznaczonego do ćwiczenia resuscytacji krążeniowo- oddechowej, defibrylatora szkoleniowego AED, mobilnego miasteczka ruchu drogowego, czy plecaka medycznego. Zestaw, który otrzymali policjanci, jest wykorzystywany nie tylko z uczestnikami akademii, ale także podczas festynów i innych działań profilaktycznych, w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ratowania życia i zdrowia.

Spotkanie z uczniami składało się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Dzieci najpierw uczestniczyły w prelekcji dot. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kontaktów i zachowań z osobami ,,obcymi”, cyberzagrożeń, numerów alarmowych oraz informacji kiedy należy dzwonić i jakie informacje trzeba przekazać. Była to także okazja do zapoznania się  zawodem policjanta i strażaka.

W trakcie zajęć praktycznych policjanci i strażacy uczyli jak należy udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej oraz jak zachować się na miejscu zdarzenia. Zwrócili uwagę na to, że najważniejsze zawsze jest ich własne bezpieczeństwo, następnie ustalenie okoliczności, osób poszkodowanych, wezwanie pomocy oraz przystąpienie, w razie potrzeby do resuscytacji. Dzieci przy pomocy fantoma ćwiczyły RKO, mogły użyć defibrylatora AED, nauczyć się pozycji bocznej bezpiecznej oraz przećwiczyć wszystkie czynności. Wszystkie dzieci na zakończenie spotkania otrzymały odblask oraz certyfikat ukończenia  Leszczyńskiej Akademii Bezpieczeństwa.