24 lipca, 2024
Aktualności

Trwa montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego w Kościanie

Przypominamy, że 10 maja bieżącego roku burmistrz Piotr Ruszkiewicz podpisał umowę dotyczącą budowy oświetlenia ulicznego w Kościanie w ramach realizacji zadania „Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania”. Zdanie zrealizuje Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ENERKON S. C. Andrzej Foremski, Marcin Foremski za cenę brutto w wysokości: 1 337 761,49 zł

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

1) budowę oświetlenia osiedla przy ulicy Szkolnej w Kościanie (budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości 1700 metrów oraz montaż słupów oświetleniowych 54 szt.),

2) budowę oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Północnej w Kościanie (budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego 200 metrów oraz montaż słupów oświetleniowych 4 szt.),

3) budowę oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Śmigielskiej i ul. Wyzwolenia (budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości 105 metrów oraz montaż słupów oświetleniowych 4 szt.),

4) budowę oświetlenia ulicznego ul. Okrężnej, ul. Kwiatowej, ul. Krótkiej, ul. Fellmanna, ul. Igłowicza, ul. Kościowa, ul. Czaplickiego, ul. Radomskiego oraz ul. Nowaka (budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego 1750 metrów oraz montaż słupów oświetleniowych 42 szt.),

5) budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Dąbrowskiego (budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego 323 metry oraz montaż słupów oświetleniowych 11 szt.),

6) przebudowę oświetlenia zewnętrznego przed obiektem Szkoły Podstawowej nr 4 wzdłuż zatoki parkingowej (budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego 387 metrów oraz montaż słupów oświetleniowych 6 szt.).

Zadanie finansowane jest ze środków własnych Gminy Miejskiej Kościan oraz ze środków pozyskanych w ramach dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2. Dofinansowanie zadania z Polskiego Ładu wynosi 90%.