Dzień Strażaka w Powiecie Kościańskim

W sobotę, 6 maja 2023 roku strażacy powiatu kościańskiego obchodzili Powiatowy Dzień Strażaka. Świętowali strażacy zawodowi i ochotnicy.

Wśród licznie przybyłych gości Powiat Kościański reprezentował Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański, Dorota Słowińska, Wicestarosta Kościański i Iwona Bereszyńska, Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego.

Na uroczystości byli obecni także:

 • st. bryg. Jarosław Zamelczyk – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • Ewa Rosik – Dyrektor Biura Parlamentarnego Posła na Sejm RP Jana Dziedziczaka,
 • Piotr Ruszkiewicz – Burmistrz Miasta Kościana,
 • Andrzej Przybyła – Wójt Gminy Kościan,
 • Jacek Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń,
 • Marcin Jurga – Zastępca Burmistrza Śmigla,
 • Maciej Głochowiak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Czempiniu,
 • podinsp. Robert Przyjemski – Komendant Powiatowy Policji w Kościanie,
 • Maciej Szymczak – Komendant Straży Miejskiej w Kościanie,
 • Magdalena Marchelek-Pawlak – przedstawicielka Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościan,
 • ks. Jacek Markowski – kapelan strażaków powiatu kościańskiego,
 • st. bryg. w st. spoczynku Andrzej Ziegler – Zastępca Prezesa Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kościanie.

Wśród gości nie zabrakło także sympatyków i przyjaciół pożarniczej służby.
W okolicznościowym przemówieniu Komendant Powiatowy PSP w Kościanie st. kpt. Szymon Klemenski podsumował najważniejsze wydarzenia minionego roku, docenił ciężką i oddaną służbę kościańskich strażaków. Druh Tomasz Grzelczyk pochwalił bardzo dobrą współpracę strażackiej braci na terenie powiatu kościańskiego. Podziękował za współpracę strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych, szkoleń i ćwiczeń.

W dalszej części apelu wręczono awanse, odznaczenia, wyróżnienia i nagrody.

W imieniu odznaczonych, wyróżnionych i awansowanych głos zabrał kpt. Szymon Kaźmierczak, który podziękował za uznanie dotychczasowych działań, jednocześnie wyraził przekonanie, że otrzymane odznaczenia, awanse i wyróżnienia to przede wszystkim zobowiązanie do jeszcze większych starań w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa.

Kapelan kościańskich strażaków, ks. Jacek Markowski udzielił błogosławieństwa wszystkim strażakom.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, składając okolicznościowe życzenia. Nie zabrakło gratulacji dla wyróżnionych i awansowanych. Goście podkreślali rolę strażackiej formacji w budowaniu systemu lokalnego bezpieczeństwa.

St. bryg. Jarosław Zamelczyk, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP także docenił kościańskich strażaków. Podziękował wszystkim strażakom za ich trud i poświęcenie podczas codziennej służby. Powiedział o nakładach jakie skierowane są na funkcjonowanie systemu na terenie powiatu kościańskiego i całego województwa.

Starosta Kościański, Henryk Bartoszewski docenił rolę formacji ratowniczej w powiatowym systemie bezpieczeństwa i jej znaczenie dla wszystkich mieszkańców. Podkreślił, że bycie ratownikiem nie jest zwykłą pracą czy działalnością, jest wyzwaniem i służbą dla bliźniego. Jednocześnie wyraził przekonanie, że powiatowy system bezpieczeństwa będzie się umacniał.

Starosta doceniając zaangażowanie i oddanie strażackim obowiązkom przyznał dwie specjalne nagrody, które otrzymali: mł. ogn. Błażej Rzepecki i druh Tomasz Wasielewski.

Święto było okazją do wręczenia odznaczeń, awansów i wyróżnień.

Brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej ” odznaczeni zostali:

 • st. kpt. Szymon Klemenski,
 • st. ogn. Artur Józefowski. (wręczenie odznak nastąpi podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Gnieźnie w dniu 19 maja 2023 r.)

Złotym Znakiem ZOSP RP odznaczony został:

 • druh Bogusław Idkowiak – OSP Turew

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczony został:

 • druh Tomasz Michalski – OSP Kokorzyn

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

 • druhna Aldona Zemler – OSP Kokorzyn,
 • druh Patryk Krysiak – OSP Kokorzyn,
 • druh Marcin Pudlicki – OSP Kokorzyn,
 • druh Tomasz Wasielewski – OSP Kokorzyn,

Odznaką STRAŻAK WZOROWY odznaczeni zostali:

 • mł. asp. Szymon Losy – OSP Krzywiń
 • druh Wiktor Kroma – OSP Krzywiń

Honorowy tytuł „STRAŻAK ROKU 2022 Powiatu Kościańskiego” otrzymał:

 • druh Tomasz Wasielewski – OSP Kokorzyn

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

 • mł. kpt. Dawid Kryś,
 • mł. kpt. Przemysław Mikołajczak.

(wręczenie aktu nadania stopnia młodszego kapitana odbyło się podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie w dniu 4 maja 2023 roku)

 • kpt. Szymon Kaźmierczak,
 • asp. Łukasz Roszak,
 • ogn. Dawid Dopierała,
 • mł. ogn. Filip Matysiak,
 • st. sekc. Mateusz Piotrowski,
 • sekc. Mariusz Leśniak,
 • sekc. Eryk Zajcher,
 • st. str. Monika Gryzoń,
 • st. str. Adriana Walkowiak,
 • st. str. Eryk Nowacki,
 • st. str. Adrian Szklarski.

Nagrodę Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP otrzymali:

 • mł. asp. Łukasz Haryk,
 • ogn. Michał Bednarczyk.

Nagrodę Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie otrzymali:

 • mł. kpt. Dawid Kryś,
 • mł. kpt. Przemysław Mikołajczak,
 • asp. Jan Kotecki.

Oprac. i zdjęcia – KP PSP w Kościanie

Sprawdź także

Jarmark Bożonarodzeniowy w Krainie Bajek Świętego Mikołaja – zaproszenie

Zbliża się tradycyjna impreza bożonarodzeniowa w Śmiglu. W tym roku centrum Jarmarku będzie stacja Śmigielskiej …