23 lutego, 2024
AktualnościKontaktKulturaNa sygnalePomoc

Razem przeciwko wandalizmowi

Kościańscy policjanci zajmujący się profilaktyką i tematyką nieletnich wzięli czynny udział w działaniach przeciwko wandalizmowi. Spotkania w Szkole Podstawowej w Czempiniu odbyły się w ramach projektu realizowanego przez Młodzieżową Radę Miejską w Czempiniu.

Pod koniec stycznia, w Szkole Podstawowej w Czempiniu, odbyły się spotkania profilaktyczne, dotyczące akcji „Zadbajmy o Czempiń” skierowane do uczniów klas 6-8. Spotkania te odbyły się w ramach projektu autorstwa Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu. Celem było przeciwdziałanie wandalizmowi i krzewienie właściwych postaw wśród młodzieży.

Policjanci podczas lekcji zapoznali uczniów z konsekwencjami zachowań niezgodnych z prawem, zasadami i normami społecznymi. Ważnym aspektem spotkania było wyjaśnienie różnicy pomiędzy niszczeniem mienia, a wandalizmem, który polega na niszczeniu bez wyraźnego powodu. Wandalizm to najgorsza możliwa forma niszczenia mienia, gdyż nie ma żadnego uzasadnienia. Zwracanie uwagi młodzieży, aby szanować przedmioty i miejsca użytku publicznego to ważna kwestia, która zapewne zaowocuje w przyszłości.

Każdy widząc osoby dopuszczające się wandalizmu powinien reagować i negować takie zachowania. Boisz się, że zwracając komuś uwagę, sam narazisz się na niebezpieczeństwo? Nie musisz tego robić – wystarczy, że zgłosisz takie działanie na Policję, a my podejmiemy interwencje i wyciągniemy konsekwencje wobec sprawców.