25 czerwca, 2024
Aktualności

Podpisano umowę na modernizację drogi powiatowej z Kopaszewa do Turwi

W ubiegłym roku Powiat Kościański pozyskał środki w wysokości 6 860 000 złotych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na modernizację powiatowej drogi na odcinku Turew – Kopaszewo.

W postępowaniu przetargowym wzięło udział 5 oferentów. Najkorzystniejsze warunki i najwięcej punktów zdobyło Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD – Gostyń Sp. z o.o.

Spotkanie, podczas którego podpisano umowę, odbyło się w czwartek, 12 stycznia 2023 roku, w Starostwie Powiatowym w Kościanie.

W imieniu Zarządu Powiatu Kościańskiego umowę podpisał Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański oraz Dorota Słowińska, Wicestarosta Kościański. W imieniu wykonawcy swoje podpisy pod umową złożyli członkowie zarządu przedsiębiorstwa, panowie Andrzej Wojciechowski i Jerzy Nawrocki.

W spotkaniu uczestniczył także Dariusz Korzeniowski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.

Starosta pogratulował wykonawcom najkorzystniejszej oferty i wygranej w postępowaniu przetargowym. Przypomniał, że firma Drogbud z Gostynia była wykonawcą największej drogowej inwestycji powiatowej w tej kadencji, wyremontowanej w ubiegłym roku drogi na odcinku Zbęchy – Zbęchy Pole – Nowy Dwór. Starosta oceniając współpracę władz powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych z wykonawcą podkreślił jego wysoki profesjonalizm. – Jesteście firmą, która posiadła dużą umiejętność rozwiązywania problemów na budowie. Nie eskalujecie napięć, umiecie spokojnie patrzeć na problemy i umiecie rozmawiać. Potraficie Państwo prowadzić budowę i kontaktować się z ludźmi – ocenił H. Bartoszewski.

Przewidziany do remontu odcinek ma prawie 7 km długości. Nawierzchnia jezdni ma ubytki, nierówności i jest wyszczerbiona. W ramach remontu jezdnia zostanie przebudowana. Wymieniona zostanie podbudowa jezdni. Jezdnia zostanie sfrezowana i wyrównana nową nawierzchnią z masy bitumicznej. Położona zostanie warstwa ścieralna. Pobocza zostaną wzmocnione, utwardzone i skarpowane. Zostanie wymieniona także nawierzchnia chodników. Ponadto wymienione zostaną kratki ściekowe na kratki przykrawężnikowe. Zostaną zamontowane bariery energochłonne. Rowy będą odmulone i odtworzone. Droga będzie miała nowe poziome i pionowe oznakowanie. Nowa nawierzchnia drogi poprawi bezpieczeństwo podróżnych.

Wartość inwestycji to 7 milionów złotych. Brakujące środki w wysokości 140 tys. złotych pochodzą z budżetu Powiatu.

Realizacja projektu „Modernizacja dróg powiatowych nr 3899P i 3928P na odcinku Turew – DW 308 – Kopaszewo”, zgodnie z zawartą umową potrwa do 31 sierpnia 2023 roku.