Strażackie ślubowanie

W strażackiej służbie nie brakuje chwil, które pamięta się do końca życia. Niektóre są wzniosłe, inne z kolei są trudne i przykre. Te pierwsze to z pewnością ślubowanie, ukończenie kolejnych etapów edukacji, promocje, awanse czy wyróżnienia. Te drugie związane są najczęściej z traumatycznymi wydarzeniami, związanymi z akcjami. Jednak każdy z nas pamięta to jak zaczynała się nasza służba.

We wtorek 8 marca w Komendzie Powiatowej PSP w Kościanie nowa adeptka sztuki pożarniczej złożyła ślubowanie.

Na wstępie uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Kościanie st. kpt. Szymon Klemenski uświadomił zebranym jaką wagę przybiera słowo „służba” w kontekście wykonywania obowiązków strażaka dla ratowania zagrożonego życia i mienia. Uwypuklił różnicę pomiędzy wykonywaniem obowiązków w służbie i w pracy. Zaznaczył, że każdy z nas ślubując bierze na swe barki ogromne zobowiązanie gotowości do poświęceń. Nie chodzi tu tylko o poświęcanie tego co mamy najważniejsze czyli życia i zdrowia. Aby być prawdziwym ratownikiem z krwi i kości musimy niekiedy zmienić swe dotychczasowe życie np. mniej czasu spędzać z najbliższymi, zmienić miejsce zamieszkania, pełnić służbę w tym czasie gdy inni świętują. Taka jest rzeczywistość kogoś, kto chce nieść pomoc innym i być profesjonalnym w swym działaniu.

Następnie str. Adriana Walkowiak wypowiedziała słowa roty ślubowania. Później nastąpiło podpisanie aktu, który jako jeden z pierwszych dokumentów trafi do akt osobowych.

Na zakończenie zebrani pogratulowali ślubującej i życzyli Jej aby dochowała roty ślubowania. Życzyli także szybkiego przyswajania nowych wiadomości i umiejętności, awansów oraz tego, by to co do tej pory było marzeniem, teraz stało się spełnieniem planów i zamierzeń, dla dobra osób potrzebujących ratunku oraz całej Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: mł. asp. Dawid Kryś – KP PSP w Kościanie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Sprawdź także

Wypadek motocykla i osobówki [ZDJĘCIA]

Na drodze łączącej Pelikan i Kokorzyn miał miejsce wypadek z udziałem motocykla i samochodu osobowego. …