14 kwietnia, 2024
Aktualności

Powiat planuje remont drogi w Robaczynie w gminie Śmigiel

Starostwo Powiatowe w Kościanie złożyło wniosek o pieniądze pozwalające na przeprowadzenie remontu drogi w Robaczynie w gminie Śmigiel.

Długość przewidzianego do remontu odcinaka to 730 m. W zeszłym roku Powiat sfinansował remont drogi na odcinku Nietążkowo – Robaczyn.

Złożony wniosek w ramach naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład zakłada remont dróg powiatowych w każdej z gmin powiatu. Łącznie projektowane do remontu drogi mają ponad 8 km długości. Szacunkowy koszt zadania to kwota 9.970.000 złotych. Wnioskowana kwota dofinansowania to 9.471.500 złotych.

W ramach przebudowy dróg zaplanowano wykonanie m.in. wymiany zniszczonej podbudowy jezdni, frezowanie i wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną, położenie warstwy ścieralnej, wzmocnienie i utwardzenie poboczy, odtworzenie i odmulenie rowów, wymiana studzienek kanalizacji deszczowej.

Źródło: powiat kościański