22 lutego, 2024
AktualnościNa sygnalePomoc

Dofinansowanie na nowy wóz strażacki dla OSP Głuchowo

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził listę jednostek, które otrzymają  dofinansowanie na samochody ratowniczo-gaśnicze. Na niej znalazła się jednostka OSP Głuchowo.

Informacja o zatwierdzeniu listy została przedstawiona przez sekretarza stanu i posła z naszego okręgu, Jana Dziedziczaka.
– W powiecie leszczyńskim wsparcie otrzyma OSP Kąkolewo w gminie Osieczna. W powiecie gostyńskim OSP Pogorzela, a w powiecie kościańskim OSP Głuchowo. To wspaniała wiadomość. To pokłosie moich wizyt w tych jednostkach i spotkań z Prezesami i Druhami, którzy utwierdzili mnie w przekonaniu, że to wsparcie jest dla nich niezwykle ważne – przekonuje Dziedziczak. – Dziękuję za ciekawe i merytoryczne rozmowy. To właśnie dzięki takim spotkaniom możemy więcej – podkreśla.
Do jednostek w Polsce trafią w sumie 304 średnie, 69 ciężkich oraz 84 lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze. W Wielkopolsce takie wsparcie zyska 45 jednostek, w powiecie kościańskim jedna.
Strażacy z OSP Głuchowo zyskają średni samochód ratowniczo- gaśniczy. Łączna wartość wszystkich samochodów, które otrzymają jednostki straży w Polsce wynosi 383 mln złotych.