25 maja, 2024
AktualnościKontaktPomoc

Utraciłeś dokumenty?Zastrzeż je w banku!

System Związku Banków Polskich chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. To ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. W przypadku utraty dokumentu tożsamości i natychmiastowym zastrzeżeniu informacja ta jest przekazywana do wszystkich banków, operatorów telefonii oraz tysięcy innych firm.

Tożsamość w obecnych czasach stała się bardzo pożądana, zwłaszcza przez środowiska przestępcze. Utrata choćby jednego z dokumentów takich jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy czy karta pobytu może być przyczyną wielu problemów finansowych. Przestępcy posługując się nimi mogą w łatwy sposób próbować wyłudzić kredyty i pożyczki, wynajmować mieszkania i pokoje hotelowe, zakładać fikcyjne firmy czy nawet dokonywać kradzieży pojazdów lub innych rzeczy z wypożyczalni.

Od wielu lat realizowana jest wspólna kampania informacyjna Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Dzięki wspólnym działaniom Policji i Związku Banków Polskich, liczba zastrzeganych dokumentów znacznie wzrasta. Tylko w trzecim kwartale 2021 roku zablokowano ponad 2,3 tysięcy prób wyłudzeń kredytów na kwotę ponad 85 milionów złotych.

Co należy zrobić w przypadku utraty dokumentu?

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (zobacz listę banków). Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ. Najlepiej to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). Można również skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).
Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.
To ważne, pamiętaj:

W systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista uczestników, dla bezpieczeństwa całego Systemu, jest objęta tajemnicą.
Utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nie korzystają.
Dokumenty potwierdzające naszą tożsamość to przede wszystkim: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa, karta pobytu.
Zatrzegać również powinniśmy: karty płatnicze oraz dowody rejestracyjne.
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe. Utraciłeś dokumenty lub kartę płatniczą? Natychmiast zastrzeż ją w banku!

Więcej na temat Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE dostępne pod adresem: www.DokumentyZastrzezone.pl