Starostwo kupiło czujki tlenu i dymu


Starostwo Powiatowe w Kościanie kolejny już raz zakupiło czujki tlenku węgla oraz dymu, które za pośrednictwem strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie przekazane zostaną mieszkańcom powiatu.


Starosta Kościański Henryk Bartoszewski symbolicznie przekazał dzisiaj 17
detektorów tlenku węgla i 12 czujników dymu Komendantowi Powiatowemu
Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie Szymonowi Klemenskiemu.
Koszt przekazanych urządzeń to blisko 2 tys. złotych.
Strażacy będą rozdawać czujki podczas różnego rodzaju akcji profilaktycznych
i edukacyjnych w sezonie zimowym oraz podczas akcji Otwarta Strażnica.

Sprawdź także

Dofinansowanie na nowy wóz strażacki dla OSP Głuchowo

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził listę jednostek, które otrzymają  dofinansowanie na samochody ratowniczo-gaśnicze. Na …