Uroczyste otwarcie Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA

W piątek, 27 sierpnia, uroczyście otwarto Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA. Otwarcie Tlenowni kończy ogromny projekt rewitalizacji przestrzeni miejskiej, na który w roku 2018 gmina pozyskała dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości prawie 14 mln zł.

Projekt obejmował teren dawnej fabryki tlenu przy ul. Nowej, Plac Zielony Rynek, strefy rekreacji ruchowej zlokalizowane na kilku osiedlach oraz uzupełniająco infrastrukturę drogową. Głównym filarem rewtalizacji było utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej w budynku dawnej Tlenowni – miejscu o historii niezwykle bogatej, burzliwej i pełnej skrajności. Losy ponad 100-letniego gmachu, w którym kiedyś działał zakład produkujący tlen, były różne, od świetności po upadek.

Od czasów, gdy tętnił życiem będąc siedzibą prężnie działającego przedsiębiorstwa, poprzez okres powojenny, gdy wyszarpano go z rąk ówczesnego właściciela i znacjonalizowano, aż do wczesnych lat 90-tych gdy wyeksploatowany gmach porzucono. W 2017 roku sukcesem zwieńczono starania Gminy Czempiń o wykup opuszczonej, splądrowanej i niszczejącej TLENOWNI. Oczywistym stał się fakt, że należy dołożyć wszelkich starań, by ją ocalić.

Teraz jesteśmy świadkami reaktywacji TLENOWNI. Reaktywacji w nowej odsłonie, nowej jakości i miejmy nadzieję, jej powrotu do świetności. To ponad 1500 metrów kwadratowych, pawilony o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych, pergole, szklarnia, miejsca parkingowe, w tym także przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstałe obiekty stanowią siedziby: Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, Organizacji Pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, jako miejsca: prowadzenia akcji badań profilaktycznych, warsztatów terapeutycznych, prób i występów chórów, orkiestry, teatru, a także udzielania bezpłatnej pomocy prawnej. Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA to miejsce działalności Izby Muzealnej, organizacji koncertów, pokazów i występów, konferencji oraz sesji Rady Miejskiej.

Budynek wyposażono w instalację fotowoltaiczną, a cały teren został objęty nowoczesnym monitoringiem. Goszczący na uroczystości marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak porównał projekt rewitalizacji Tlenowni do nagradzanej w licznych konkursach rewitalizacji Starego Browaru w Poznaniu. Przed budynkiem stanęła rzeźba przedstawiająca Antoniego Jezierskiego, niepisanego, ale oczywistego patrona tego miejsca. W jego odsłonięciu uczestniczyła prawnuczka czempińskiego przedsiębiorcy Małgorzata Farnik. Po uroczystym przecięciu wstęgi zebrani goście zwiedzili obiekt.

Uroczystość zakończyła Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, podczas której wręczono podziękowania osobom zaangażowanym w realizację projektu. Wręczono także Medale Honorowe Gminy Czempiń. Medal przyznano śp. Albertowi Łukaszewiczowi oraz Kazimierzowi Dembnemu. Stanisław Wiśniewski dokonał uroczystego przekazania do Izby Muzealnej sztandaru chóralnego ufundowanego przez Antoniego Jezierskiego. Gerwazy Konopczyński wygłosił bardzo ciekawy wykład, przybliżający postać Jezierskiego. Wręczono wyróżnienie za osiągnięcia młodemu artyście, Stanisławowi Ruszkowskiemu, który na koniec pokazał swoje umiejętności gry na gitarze. Na scenie zaprezentowali się też chórzyści. Następnie wystąpił Jarek Kostka Quartet, a wieczorem sala wielofunkcyjna zamieniła się w salę kinową.   Do godzin wieczornych mieszkańcy zwiedzali obiekt.

Źródło: Czempin.pl

Sprawdź także

NIE ŻYJE DWÓCH STRAŻAKÓW. ZGINĘLI W DRODZE NA AKCJĘ

Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Czernikowo (pow. toruński, woj. kujawsko pomorskie). Dziś około godziny …