Święto Policji 2021

Tegoroczne Święto Policji, podobnie jak w minionym roku, z powodu epidemii koronawirusa, odbyło się w skromnej oprawie. Komendant Powiatowy Policji w Kościanie – insp. Andrzej Zakrzewski w dniu 21.07.2021 roku, wręczył rozkazy mianujące policjantów na wyższe stopnie policyjne. Zasłużonych policjantów wyróżniono odznaczeniami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego, które odebrali z rąk Przewodniczącego NSZZ w Kościanie – nadkom. Konrada Stróżyńskiego.

Zbiórka odbyła się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Na sali konferencyjnej zebrali się policjanci, którzy zostali wyróżnieni i awansowani.W uroczystości także udział wzięli zaproszeni goście: Wicestarosta Kościański – Zbigniew Franek, I Zastępca Burmistrza Miasta Kościana – Przemysław Korbik, Wójt Gminy Kościan – Andrzej Przybyła, Sekretarz Urzędu Gminy w Czempiniu – Magdalena Głucha-Napierała oraz Zastępca Burmistrza Śmigla – Marcin Jurga.

 Uroczystość rozpoczęła się od meldunku, który złożył Komendantowi Naczelnik Wydziału Prewencji. Następnie Komendant Powiatowy Policji, w krótkim przemówieniu pogratulował wyróżnionym i awansowanym podkreślając codzienny trud, wkładany w wypełnianie służby, za który należy podziękować.       W dalszej części uroczystej zbiórki odczytano wyróżnienia i wręczono rozkazy mianujące na wyższe stopnie policyjne.

Przewodniczący NSZZ KPP w Kościanie, pamiątkowym Medalem 100-lecia Powstania Policji Państwowej wyróżnił:

kol. Mariusza Bultrowicza,

kol. Artura Harasimczuka,

kol. Adama Kaźmierczaka,

kol. Rafała Krupkę,

kol. Sławomira Krzysztofika,

kol. Radosława Spyrkę,

kol. Łukasza Szczerbala.

Następnie wręczył BRĄZOWY  MEDAL NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego:

kol. Radosławowi Adamczakowi,

kol. Dariuszowi Baranowskiemu,

kol. Witoldowi Jankowskiemu,

kol. Piotrowi Kasińskiemu,

kol. Markowi Ludwiczakowi,

kol. Damianowi Słomie,

kol. Krzysztofowi Wojtkowiakowi,

kol. Andrzejowi Zakrzewskiemu.

W dalszej części  Komendant Powiatowy Policji w Kościanie – insp. Andrzej Zakrzewski wręczył nominacje, gdzie:

Rozkazem  z dnia 15 lipca 2021 r.  Komendant Główny Policji   mianował nadkom. Konrada Stróżyńskiego z dniem 24 lipca 2021 roku – podinspektorem Policji.

Rozkazem  z dnia 6 lipca 2021 r.  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu – mianował   podkom. Krzysztofa Wojtkowiaka, z dniem 24 lipca 2021 roku – komisarzem Policji.

Rozkazami   z dnia 6  i 14 lipca 2021 r.  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu – mianował   z dniem 24 lipca 2021 roku aspirantem sztabowym Policji:

st. asp. Jakuba  Czerwińskiego,

-st. asp. Piotra Spławskiego,

-st. asp. Magdalenę Wawrzyniak.

Mianowanie na starszego aspiranta Policji odebrali:

– asp. Dawid  Chrastek,

– asp. Maciej  Kaczmarek,

– asp. Michał Młynarek,

– asp. Łukasz Szerbal,

– asp. Mariusz Wojciechowski.

Mianowanie na aspiranta Policji odebrali:

-mł. asp.  Daniel  Jąder,

-mł. asp.  Paulina Kubiak,

-mł. asp.  Krzysztof  Skoracki,

-mł. asp.  Łukasz Skromny,

-mł. asp. Tomasz  Skrzypczak.

Mianowanie na młodszego aspiranta Policji odebrali:

-sierż. szt. Ziemowit Antkowiak,

-sierż. szt. Adam Fornalski,

-sierż. szt. Adam  Jąder,

-sierż. szt. Krzysztof  Kowalski,

-sierż. szt. Przemysław Kraśniewski,

-sierż. szt. Martyna Michalska,

-sierż. szt. Marcin  Nawrot,

-sierż. szt. Jakub  Ratajczak,

sierż. szt. Krzysztof  Tórz,

-sierż. szt. Krzysztof  Wira,

-sierż. szt. Filip  Żak.

Mianowanie na sierżanta sztabowego Policji odebrali:

-st. sierż.   Piotr  Bielejewski,

-st. sierż.   Mateusz Korytowski,

-st. sierż.   Jakub  Kulasiński,

-st. sierż.   Łukasz Samól,

-st. sierż.   Kamil  Szłapka,

-st. sierż.   Marcin  Wizerkaniuk.

Mianowanie na starszego sierżanta Policji odebrali:

-sierż. Radosław  Bressa,

-sierż. Dawid  Gaul,

-sierż. Mateusz  Siejek,

-sierż. Rafał  Szkudlarek.

Mianowanie na sierżanta Policji odebrali:

-st. post. Patrycja Gimzicka,

-st. post. Anna Grzybowicz,

-st. post. Anita  Maćkowiak,

-st. post. Wojciech  Misiorny,

-st. post. Sławomir Pawłowski,

-st. post. Daniel Ratajczak,

-st. post. Łukasz Rubrycki,

-st. post. Mateusz Żurek.

Rozkazem z dnia 12 lipca 2021 roku Komendant Powiatowy Policji w Kościanie- starszym posterunkowym Policji, z dniem 24 lipca 2021 roku mianował

– post.  Marcina Grycza,

– post.  Kornela Paterka ,

– post.  Marcina Przybyła,

– post.  Paulinę Stachowiak,

– post.  Daniela Strugarka.

Nagrodę Starosty Kościańskiego z rąk Wicestarosty,  Zbigniewa Franka odebrał:  sierż. szt. Ziemowit  Antkowiak , który w sposób szczególny wyróżnił się, realizując działania służące zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem COVID-19.

Wszystkim wyróżnionym,  awansowanym i nagrodzonym gratulujemy!

Sprawdź także

Dofinansowanie na nowy wóz strażacki dla OSP Głuchowo

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził listę jednostek, które otrzymają  dofinansowanie na samochody ratowniczo-gaśnicze. Na …