Ostatnie pożegnanie śp. Bogdana Ludowicza

Ostatnie pożegnanie śp. Bogdana Ludowicza odbędzie się w poniedziałek, 12 lipca o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie. Uroczystość pogrzebowa zostanie poprzedzona mszą św. w intencji Zmarłego, która rozpocznie się o godz. 12.00 w kościele pw. św. Brata Alberta.

Sprawdź także

Dofinansowanie na nowy wóz strażacki dla OSP Głuchowo

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził listę jednostek, które otrzymają  dofinansowanie na samochody ratowniczo-gaśnicze. Na …