Posiedzenie w sprawie pożarów w Przysiece

W środę, 30 czerwca w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie pożarów w Przysiece Polskiej. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołano głównie w sprawie omówienia pożarów w zakładach przetwarzania odpadów „POLCOPPER” w Przysiece Polskiej. Celem było ustalenie dalszych kroków podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz służby, inspekcje i straże.

Gospodarzem spotkania był starosta kościański Henryk Bartoszewski. Przypomniał, że zakład, który ewoluował od skupu złomu do dużej firmy zajmującej się składem odpadów jest dla środowiska i mieszkańców bardzo uciążliwy. Starosta poprosił gości o omówienie sprawy z perspektywy ich instytucji. Przede wszystkim prosił o przedstawienie sytuacji prawnej zagadnienia.

W dalszej części głos zabierali: Mirosław Żółtański – Kierownik WIOŚ Delegatury w Lesznie, przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, radni Rady Powiatu Kościańskiego – Dorota Lew-Pilarska, Stefan Żurkiewicz i Kazimierz Józefowski, Jerzy Frąckowiak – pracownik Urzędu Miejskiego Kościana, Zbigniew Dominiak – pracownik Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz Marcin Jurga – Zastępca Burmistrz Śmigla. Każda osoba przedstawiła kroki podjęte przez instytucję, w której pracuje oraz możliwości dalszych działań.

W podsumowaniu uzgodniono, że największy wpływ na warunki i zasady funkcjonowania firmy Polcopper ma Marszałek Województwa Wielkopolskiego. To on jest organem właściwym w tym zakresie. Lokalne instytucje niewiele mogą zrobić. Spotkanie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, prezesa firmy Polcopper Burmistrz Śmigla i przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano na dzień 1 lipca.

Źródło, zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kościanie

Sprawdź także

Jarmark Bożonarodzeniowy w Krainie Bajek Świętego Mikołaja – zaproszenie

Zbliża się tradycyjna impreza bożonarodzeniowa w Śmiglu. W tym roku centrum Jarmarku będzie stacja Śmigielskiej …