Pieniądze dla pracowników Domów Pomocy Społecznej

Powiat Kościański realizuje projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Granty zostały przyznane dla Domów Pomocy Społecznej w Jarogniewicach i Mościszkach, które są prowadzone przez Powiat Kościański w celu realizacji zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników.
Dodatki do wynagrodzeń przeznaczone są dla pielęgniarek, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – zrezygnowały z drugiego miejsca zatrudnienia w okresie od 1 września 2020 do 31 grudnia 2020 r.

Łączna wartość grantów: 69 714,00 zł w tym:

  • Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach otrzymał kwotę: 20 656,00 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach otrzymał kwotę: 49 058,00 zł

Sprawdź także

ROADPOL Safety Days – żyj i ratuj życie

W dniach 16-22 września 2022 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzona będzie akcja …