Spotkania z policjantami na obozie

Dużymi krokami zbliża się koniec roku szkolonego. Uczniowie czekają na upragnione wakacje. To już ostatni dzwonek, żeby porozmawiać z młodzieżą szkolną o czyhających zagrożeniach. Tym razem policjanci z KPP Kościan i PP Krzywiń przedstawili dzieciom temat odpowiedzialności, uzależnień i szeroko pojętego bezpieczeństwa podczas obozu w Cichowie.

Policjantka Zespołu ds. Nieletnich i Patologi oraz policjanci z Posterunku Policji w Krzywiniu spotkali się z uczestnikami dwudniowego obozu pod hasłęm ,,Zdrowy Styl Życia – Stop Uzależneiniom” oraz ,,Wolni od uzależnień” w Cichowie, zorganizowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu, dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu.

W pierwszym dniu tj. 14 czerwca policjanci przeprowadzili prelekcje dot. problemów współczesnej młodzieży- hejtu i przemocy rówieśniczej w ramach programu ,,Dwie stony sieci”. Policjantka wyjaśniła co to są cyberzagrożenia, wymieniła ich rodzaje i sposób działania sprawców. Zwróciła uwagę na odpowiedzialność jaką ponoszą osoby nieletnie za zachowanie niezgodne z przepisami prawa czy ogólnoprzyjętymi zasadami społecznymi.

Policjantka oprócz prelekcji przeprowadziła również zajęcia praktyczne polegające na zwrócenie uwagi jak czuje się osoba hejtowana, prześladowana przez rówieśników oraz jakie może mieć to konsekwencje. Omówiono również uzależnienia behawioralne, np. od telefonu.

Uczniowie klas V i VI Zespołu Szkół w Krzywiniu mieli również okazje zapoznać się z pracą policjanta oraz z wyposażeniem i radiowozem policyjnym. Każdy z nich otrzymał zakładki profilaktyczne oraz elementy odblaskowe.

W drugim dniu, tj. 15.06.2021r. policjanci omówili tematyke zwiazaną z używkami, tj. Dopalaczami, narkotykami oraz papierosami i alkoholem w ramach programu ,,Dopalacze niszczą życie”. Policjantka omówiła zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków i dopalaczy oraz sięganiem po alkohol czy papierosy. Dzieci obejrzały równeiż spoty profilaktyczne oraz reportarz pokazujący jak niebezpieczne może być nawet jednorazowe zażycie dopalaczy.

Spotkania z mundurowymi, to nie jedyne zajęcia profilaktyczne podczas trawia obozu. Dzieci miały możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, pracy zespołowej czy tematyki związanej z bezpieczeństwem nad wodą. W najbliższych dniach na obóz pojedzie kolejna grupa uczniów, z którą również zostaną przeprowadzone zajęcia profilaktyczne.

Źródło: KPP Kościan

Sprawdź także

Dofinansowanie na nowy wóz strażacki dla OSP Głuchowo

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził listę jednostek, które otrzymają  dofinansowanie na samochody ratowniczo-gaśnicze. Na …