Chrońmy pszczoły

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przypomina, że nieprawidłowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin niesie za sobą duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy! Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, co w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Stosując środki ochrony roślin zwróć szczególną uwagę na:

– stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;

– dobieranie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;

– stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;

– niestosowanie preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;

– wykonywanie zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających;

– przestrzeganie okresów prewencji;

– niewykonywanie zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu;

– zachowywanie minimalnych odległości od pasiek (20 m).

Sprawdź także

Droga Krzyżowa w Śmiglu – fotorelacja

Tegoroczna Droga Krzyżowa odbyła się 31 marca po mszy świętej o godzinie 17:00. Wierni uczestniczyli …