Komputery i laptopy trafiły do uczniów szkoły w Nietążkowie

Już do wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Kościański trafiły komputery zakupione w ramach realizacji zadania pn. „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański” realizowanego dzięki środkom z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, działanie 8.3 – Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie trafiło 47 laptopów i 29 tabletów. Sprzęt będzie służył uczniom klas: technik spedytor, technik fotografii i multimediów oraz technik architektury krajobrazu.

Łączny koszt zakupu sprzętu dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie to blisko 216 tys. zł.

Sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia edukacji w formie zdalnej i zostanie nieodpłatnie udostępniony uczniom oraz nauczycielom. Po powrocie do tradycyjnej formy nauczania komputery i laptopy pozostaną w szkołach.

W grudniu 2020 roku Powiat Kościański pozyskał środki w wysokości ponad 460 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat. Dofinansowanie stanowi 85% kosztów projektu. Ogólna wartość zadania wynosi blisko 542 tys. zł. Pozostała kwota, tj. ponad 81 tys. zł została pokryta z budżetu Powiatu Kościańskiego.

Wcześniej laptopy trafiły do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka w Kościanie.

Źródło: Powiat Kościański

Sprawdź także

Potrącenie nastoletniego rowerzysty na Surzyńskiego

W wyniku zdarzenia rowerzysta z obrażeniami trafił do szpitala. Zdarzenie miało miejsce dziś, ok. godz. …