25 maja, 2024
Aktualności

Nowe auto dla Ośrodka Wsparcia

Dzisiaj, tj. 11 marca 2021 roku Starosta Kościański Henryk Bartoszewski przekazał kierownik Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie Kindze Poniży kluczyki do nowego samochodu, który będzie służył podopiecznym Ośrodka.

Dziewięciomiejscowy Ford Transit, który  jest specjalnie przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich kosztował 179 tys. złotych. Cześć kosztów, tj. 82 200 zł pokryta sfinansowana został przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III 2020”. Pozostała kwota pochodziła z budżetu Powiatu Kościańskiego.

Zakup samochodu ma na celu poprawę jakości usług świadczonych przez placówkę poprzez zapewnienie uczestnikom bezpiecznego dowozu w specjalnie przystosowanym do ich potrzeb aucie.

Foto, tekst: Powiat Kościański