Komputery trafiły do kolejnej szkoły

Do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka w Kościanie trafiły 64 laptopy zakupione w ramach realizacji zadania pn. „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański” realizowanego dzięki środkom z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, działanie 8.3 – Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.


Komputery zostaną przekazane uczniom klas: technik reklamy, technik mechanik, technik geodeta, technik gazownictwa.
Łączny koszt zakupu komputerów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka w Kościanie to ponad 322 tys. zł.
W grudniu 2020 roku Powiat Kościański pozyskał środki w wysokości ponad 460 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat. Dofinansowanie stanowi 85% kosztów projektu. Ogólna wartość zadania wynosi blisko 542 tys. zł. Pozostała kwota, tj. ponad 81 tys. zł została pokryta z budżetu Powiatu Kościańskiego.


Wcześniej 10 laptopów trafiło już do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Sprzęt ten posłuży uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Kościanie. Koszt zakupu sprzętu i jego oprogramowania to ponad 37 tys. złotych.
47 laptopów i 29 tabletów otrzymają także uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Koszt zakupu sprzętu dla tej szkoły to blisko 216 tys. zł.
Sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia edukacji w formie zdalnej i zostanie nieodpłatnie udostępniony uczniom oraz nauczycielom. Po powrocie do tradycyjnej formy nauczania komputery i laptopy pozostaną w szkołach.

Źródło: Powiat Kościański

Sprawdź także

NIE ŻYJE DWÓCH STRAŻAKÓW. ZGINĘLI W DRODZE NA AKCJĘ

Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Czernikowo (pow. toruński, woj. kujawsko pomorskie). Dziś około godziny …