25 maja, 2024
AktualnościPomoc

Nowe zasady – parking przy ul. Wyszyńskiego


Od najbliższego poniedziałku (tj.15.02.2021 r.) parking gminny przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego będzie funkcjonował według nowych zasad.

Główne zmiany dotyczą wprowadzenia parkometrów zamiast systemu szlabanowego, zmniejszenia ilości płatnych godzin parkowania z 24h na 9h (od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 18:00), zapewnienia osobom niepełnosprawnym bezpłatnego parkowania na wyznaczonych miejscach oraz umożliwienia korzystającym z parkingu wykupu abonamentu.

Opłaty za parkowanie mogą być uiszczane:

  • gotówką lub kartą bankomatową przez zakup biletu w jednym z dwóch parkometrów znajdujących się na terenie parkingu,
  • za pomocą telefonu komórkowego poprzez aplikację mobilną (moBiLET).

Nowy cennik opłat:

CENNIK OPŁAT PARKINGOWYCH

OPŁATY PARKINGOWE

Stawka opłaty za pierwszą godzinę parkowania 2,40 zł

Stawka opłaty za drugą godzinę parkowania 2,80 zł

Stawka opłaty za trzecią godzinę parkowania 3,30 zł

Stawka opłaty za czwartą i kolejną godzinę parkowania 2,40 zł

OPŁATY ABONAMENTOWE

Stawka abonamentu miesięcznego dla mieszkańca Kościana 30,00 zł

Stawka abonamentu miesięcznego dla osób zamieszkałych poza Kościanem 100,00 zł

KARY

Wysokość kary za nieuiszczenie opłaty parkingowej – płatna w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty 50,00 zł

Wysokość kary za nieuiszczenie opłaty parkingowej – płatna po upływie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty 100,00 zł

Wysokość kary za parkowanie ponad czas opłacony – płatna w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty 30,00 zł

Wysokość kary za parkowanie ponad czas opłacony – płatne po upływie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty 100,00 zł

Kara nieopłacona w terminie będzie dochodzona w drodze postępowania egzekucyjnego z wykorzystaniem danych właściciela pojazdu, uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Korzystający z parkingu zostanie obciążony zarówno kosztem pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPIK jak i ewentualnymi kosztami egzekucji przedsądowej.

UWAGA: Na parkingu nie będą honorowane opłaty wniesione w Strefie Płatnego Parkowania Kościan.

Biuro obsługujące parking – Projekt Parking al. Kościuszki 5b (tam również można opłacić abonament