Strażacy w walce z COVID-19

Zagrożenia związane z pandemią COVID- 19 postawiły przed strażakami nowe zadania. Dziś funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych podejmują różne działania zmierzające do zwalczania skutków pandemii. Wspierają służby Państwowego Ratownictwa Medycznego, pomagają osobom w kwarantannie, prowadzą działania informacyjne.

W chwili obecnej strażacy przygotowują się do dwóch zadań w obszarze wsparcia akcji szczepień przeciw COVID-19. Pierwszym zadaniem jest zakrojona na dużą skalę akcja informacyjna. Ma ona polegać na dystrybucji ulotek informacyjnych w zakresie szczepień. Ulotki będą kolportowane przez strażaków ochotników na terenie powiatu kościańskiego. Drugie zadanie polegać będzie na udzieleniu pomocy osobom starszym w dotarciu do punktów szczepień. Pomoc ta jest dedykowana przede wszystkim osobom mającym problem w samodzielnym przemieszczaniem się. Pomoc ta będzie realizowana przy zaangażowaniu zasobów Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz samorządów. Na uwagę zasługuje fakt dużego zrozumienia i zaangażowania druhów ochotników. Chęć wsparcia działań informacyjnych i związanych w pomoc w dotarciu osobom starszym do punktów szczepień wyraziło 27 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kościańskiego.

Opracowanie: st. kpt. Damian Gorwa – KP PSP w Kościanie

Sprawdź także

Droga Krzyżowa w Śmiglu – fotorelacja

Tegoroczna Droga Krzyżowa odbyła się 31 marca po mszy świętej o godzinie 17:00. Wierni uczestniczyli …