Nowe i bezpieczne schody

Zakończył się remont głównych schodów wejściowych do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.

Remont był konieczny ze względu na stan poprzednich schodów, które były popękane, a przez pęknięcia i szczeliny do wewnątrz budynku dostawała się woda. To powodowało zawilgocenia. Zimą schody były bardzo śliskie, co było zagrożeniem dla osób z nich korzystających.

Projekt remontu schodów został zaakceptowany przez konserwatora zabytków. Stopnie zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych.

Podest przy drzwiach głównych został wydłużony. Szerokość i wysokość stopi została dostosowana do podstawowych warunków technicznych. Schody obłożone zostały płytami granitowymi. Na schodach zamontowano balustrady, które zapewnią bezpieczeństwo wchodzących do budynku. Koszt prac to ponad 49 tys. złotych.

Foto, źródło: Starostwo Powiatowe w Kościanie

Sprawdź także

Dofinansowanie na nowy wóz strażacki dla OSP Głuchowo

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził listę jednostek, które otrzymają  dofinansowanie na samochody ratowniczo-gaśnicze. Na …