Nadal zaśmiecane jest środowisko naturalne

Kierowane do mieszkańców apele o niezaśmiecaniu gminy Śmigiel nie znajdują odzewu. Nadal zaśmiecane jest środowisko naturalne. Mieszkańcom sprawia trudność sprawdzenie godzin otwarcia PSZOK-u w Koszanowie, a w przypadku jego zamknięcia ponowny przyjazd w godzinach jego otwarcia.

Warto, aby zawsze przed udaniem się do PSZOK-u zadzwonić i skonsultować możliwość oddania rodzaju odpadów oraz godzin otwarcia punktu. Numer telefonu do PSZOK w Koszanowie to: 506182297.

„Po raz kolejny Gmina Śmigiel będzie musiała wydać środki publiczne na usunięcie wyrzuconych odpadów, a mogły być one wydatkowe z korzyścią dla wszystkich mieszkańców, np. na chodniki, drogi, oświetlenie uliczne, itp.” – zastępca burmistrza Śmigla Marcin Jurga.

Sprawdź także

Dofinansowanie na nowy wóz strażacki dla OSP Głuchowo

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził listę jednostek, które otrzymają  dofinansowanie na samochody ratowniczo-gaśnicze. Na …