25 czerwca, 2024
AktualnościPomoc

Przedsiębiorcy mogą liczyć na ponad 32 miliony

Ponad 32 miliony złotych Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie przeznaczył na realizowane wsparcie przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Najwięcej środków ponad 20 milionów złotych PUP rozdysponował na jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców. W ramach tej formy pomocy udzielono 4066 podmiotom. Umorzono już 2914 pożyczek na kwotę 14 562 643,44 złotych.

Ponad 7 milionów 950 tys. złotych przekazano na dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników. W ramach tej formy wsparcia pomocy udzielono 476 wnioskującym. Powiatowy Urząd Pracy dofinansowywał także osobom prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą części kosztów prowadzenia tej działalności. Wsparcie otrzymało 724 wnioskodawców na kwotę ponad 3 milionów 729 tys. złotych.

Urząd w 27 przypadkach udzielił także pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności statutowej organizacji pozarządowej. Kwota udzielonej pomocy to ponad 74 tys. złotych. Jedna z organizacji otrzymała pomoc na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników. Ponadto 6 razy pomoc otrzymały kościelne osoby prawne na dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników. Wysokość udzielonej pomocy to ponad 54 tys. złotych.

Łącznie pomoc za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie otrzymało 5300 wnioskodawców.

Źródło: Powiat Kościański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *