Rewitalizacja rynku i ul. Wrocławskiej

W listopadzie rozpocznie się przebudowa ul. Wrocławskiej i Rynku w Kościanie w ramach unijnego projektu kompleksowej rewitalizacji Rynku w Kościanie, z ulicą Wrocławską i budynkiem Ratusza w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Obecnie sporządzana jest organizacja ruchu na czas prowadzenia robót, która wprowadzana będzie etapami. Remont rozpocznie się od przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej.

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawców robót. Za kwotę 504 177 złotych przebudowę sieci wodociągowej i sanitarnej, w kontrakcie ze spółką Wodociągi Kościańskie, zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych EKOBUD Jerzy Marciniak z Czempinia. Równolegle prowadzone będą prace archeologiczne.

Rewitalizację płyty Rynku i ul. Wrocławskiej w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, nawierzchni drogowych, oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego, kablowych linii zasilających niskiego napięcia, budowy kanalizacji teletechnicznej z kablowymi liniami teletechnicznymi i monitoringiem, małej architektury wykona firma Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana z Bielan Wrocławskich za kwotę 6 446 228 złotych. Prace na Rynku obejmować będą uporządkowanie przestrzeni, ograniczenie ruchu samochodowego, uzupełnienie zieleni i stworzenie posadzki z infrastrukturą umożliwiającą organizację różnorakich imprez i wydarzeń kulturalnych. Nawierzchnia na rynku będzie wykonana we wzór koszczki, co ma stanowić nawiązanie do rośliny, od której wywodzi się słowo Kościan. Przed ratuszem stanie fontanna, którą otaczać będą granitowe ławki. Zostanie przebudowane wejście do Ratusza – pochylnie umożliwiające swobodny dostęp do obiektu osobom z niepełnosprawnościami.

Na deptaku w ul. Wrocławskiej prace obejmą uporządkowanie przestrzeni, częściowe zachowanie istniejącej zabytkowej posadzki i dodanie zieleni i mebli miejskich. Wszelkie prace na terenie Rynku i deptaku ul. Wrocławskiej ukierunkowane będą na udostępnienie tych przestrzeni dla osób niepełnosprawnych.

W ramach tego projektu przebudowano kościański Ratusz. W obiekcie udostępnione zostaną nowe przestrzenie dla działalności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej. Obiekt dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ocieplony został również dach, co pozwoli na poprawę efektywności energetycznej budynku i komfortu jego użytkowania.

Wartość unijnego dofinansowania dla projektu to 5 053 926,09 zł.

Sprawdź także

Apel o pomoc dla Hani z Nowego Lubosza. Dziewczynka ma za sobą już 18 operacji

Hania Witomska ma zaledwie dwa latka, a przeszła już tak wiele. Poznajcie historię Haneczki. Hania …