Strafa zamieszkania w Nowym Dębcu

Kościańska komenda otrzymuje bardzo dużo zgłoszeń o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach w strefie zamieszkania zlokalizowanej przy letnisku w Nowym Dębcu. W związku z tym faktem, informujemy osoby przyjeżdżające odpocząć nad jeziorem Wonieskim, iż należy parkować pojazdy przestrzegając przepisów drogowych.

W reakcji na liczne zgłoszenia o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach informujemy, że droga dojazdowa oraz uliczki przy letnisku w Nowym Dębcu znajdują się w strefie zamieszkania, oznaczone znakiem D-40. Znak ten zlokalizowany jest na początku ul. Głównej prowadzącej w kierunku plaży. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego „strefa zamieszkania to obszar dróg, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, dające większą swobodę w poruszaniu się pieszych oraz ograniczające prawa kierowców.

Przypominamy, że w wydzielonej strefie zamieszkania wolno parkować pojazdy tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych (art. 49 ust 2 pkt 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym). Niestety kierowcy wielokrotnie zapominają o tym ważnym przepisie prawa o ruchu drogowym, nagminnie parkując w każdym możliwym miejscu jak najbliżej plaży. Nawet jeżeli zauważymy kawałek pobocza, gdzie nie ma postanowionego znaku zakazu zatrzymywania się oraz moglibyśmy zaparkować zgodnie z ogólnie panującymi zasadami, nie możemy tego zrobić.

Od początku wakacji przy letnisku w Nowym Dębcu policjanci codziennie dokonują kontroli, za każdym razem ujawniając od kilkunastu do kilkudziesięciu nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Taryfikator mandatów karnych przewiduje za to wykroczenie mandat karny w wysokości 100zł oraz 1 pkt karnych. Do najczęstszych tłumaczeń osób popełniających wykroczenia należą: brak znaków zatrzymywania się i postoju, brak miejsc parkingowych oraz zbyt duża odległością parkingu od plaży.

Specjalnie dla osób przyjeżdżających pojazdami, szukających ochłody nad jeziorem, został utworzony trawiasty parking przy letnisku w Nowym Dębcu, który zlokalizowany jest po lewej stronie ulicy Głównej prowadzącej w kierunku plaży, w bliskim sąsiedztwie drogi powiatowej. Parking o wielkości ponad 1,5ha jest w stanie pomieścić szacunkowo 600-700pojazdów. Parking ten jest udostępniony bezpłatnie.

Przepisy obowiązujące w strefie zamieszkania reguluje kodeks prawo o ruchu drogowym:

  • zabroniony jest postój pojazdu w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu (art. 49 ust. 2 pkt.4 p.r.d),
  • w strefie zamieszkania pieszy nie musi korzystać z chodnika czy drogi dla pieszych, może poruszać się całą szerokością drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem (art. 11 ust. 5 p.r.d),
  • wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę traktowany jest jako włączenie się do ruchu (art.17 ust. 1 pkt 1 p.r.d.),więc kierujący wyjeżdżający na drogę ze strefy zamieszkania zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu,
  • dopuszczalna prędkość pojazdu w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h (art. 20 ust. 2 p.r.d),
  • w strefie zamieszkania dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi bez opieki osoby starszej,

Apelujemy o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Obszary oznakowane „strefą zamieszkania” w Nowym Dębcu będą w dalszym ciągu objęte szczególnym nadzorem przez policjantów.

Sprawdź także

ROADPOL Safety Days – żyj i ratuj życie

W dniach 16-22 września 2022 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzona będzie akcja …