Zakończyły się prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym murze

W październiku zakończyły się prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym murze, który otacza poewangelicki cmentarz w Śmiglu. Zadanie pn. Remont (częściowy) zabytkowego muru cmentarza poewangelickiego w Śmiglu – naprawa odcinka 3-4 ogrodzenia oraz przemurowanie ostatniego przęsła odcinka 2-3 kosztowało 64.379,31 zł. Koszt robót budowlanych to 62.479,31 zł. Prace budowlane zostały wsparte dwiema dotacjami: 15.000,00 zł pochodzi ze środków Województwa Wielkopolskiego, 14.796,00 zł to pomoc finansowa Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Prace i roboty budowlane przy zabytku zrealizowano przy wsparciu finansowym

Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Źródło: smigiel.pl

Sprawdź także

Dofinansowanie na nowy wóz strażacki dla OSP Głuchowo

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził listę jednostek, które otrzymają  dofinansowanie na samochody ratowniczo-gaśnicze. Na …