Wyróżnienie dla Gminy Kościan

Gmina Kościan została wyróżniona w jubileuszowej XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” w kategorii „Ochrona środowiska” za zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie”. Zakończone w ubiegłym roku zadanie znalazło się wśród 470 inwestycji z całego kraju zgłoszonych do konkursu i 87 inwestycji zakwalifikowanych do ścisłego finału. Kapituła Konkursu doceniła walory naszego obiektu. Poza zastosowaniem nowoczesnych technologii w rozbudowie oczyszczalni, zwiększeniu jej przepustowości oraz efektywnej pracy przy niskich kosztach eksploatacji na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie solarnej suszarni osadów do zmniejszenia stopnia uwodnienia osadu do granulatu o zawartości suchej masy ponad 70 %. Ta proekologiczna inwestycja przyczyni się do ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb w obrębie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Trofeum podczas Gali Konkursu na Zamku Królewskim w Warszawie odebrali Andrzej Przybyła – wójt gminy  i Leszek Nowak – inspektor ds. gospodarki wodnej.

Źródło: Gmina Kościan

Sprawdź także

13 października – Dzień Ratownictwa Medycznego

Bezpiecznych akcji i szczęśliwych powrotów. Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składamy najszczersze życzenia siły, wytrwałości …