Stop przestępstwom z nienawiści

,,Przestępstwa z nienawiści” to czyn zabroniony w polskim prawie, który jest motywowany uprzedzeniami na tle, m.in.: rasowym, narodowościowym, wyznaniowym, niepełnosprawności, orientacji seksualnej czy innymi cechami wyglądu lub zachowania osoby. Za ich popełnienie kodeks karny przewiduje m.in.: karę grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności. Nienawiść skierowana do danych grup może prowadzić do podziałów społecznych i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Na przełomie ostatnich kilku lat możemy zauważyć zmianę polskiego społeczeństwa w kierunku coraz większej różnorodności. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz przynależność do strefy Schengen zapewnia swobodny przepływ osób przez granice państwa. W naszym kraju przybyło obcokrajowców, którzy mieszkają tu czasowo lub osiedlają się na stałe. Możemy również zaobserwować grupy społeczne wyróżniających się na tle ogółu m.in.: rasą, narodowością, wyznaniem religijnym, orientacją seksualną, niepełnosprawnością, czy innymi cechami widocznymi w zachowaniu i wyglądzie.

Policja, jest jedną z służb mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, która musi dostosować swoje działania do tej różnorodności oraz nowych wyzwań. Niestety możemy zaobserwować, że od kilku lat systematycznie rośnie liczba zdarzeń o charakterze przestępczym motywowanych ,,nienawiścią”. Ma to bezpośredni związek z postawami ksenofobicznymi, rasistowskimi lub z innym rodzajem nietolerancji, których przykład  zauważamy w codziennym życiu społecznym.

Każde tego typu zdarzenie ma poważne, negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa i porządku w całym kraju. Dlatego konieczne jest przeciwdziałanie takim zdarzeniom, a w przypadku ich zaistnienia skuteczne ściganie ich sprawców i badanie motywów ich działania.

Tzw. „przestępstwa z nienawiści” to wszystkie czyny przestępcze wymierzone w ludzi i ich mienie, w wyniku których ofiara, lokal, lub inny cel przestępstwa z uwagi  na rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religię, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, orientację seksualna lub inne podobne cechy jest prześladowana, bita czy obrażana słownie. Niektóre spośród przestępstw z nienawiści takie jak: przemoc, groźba, publiczne naruszanie nietykalności cielesnej, znieważenie, a także nawoływanie do nienawiści,  posiadają odrębną regulacje w Kodeksie karnym.

Problem braku tolerancji widoczny jest nie tylko u osób dorosłych, ale również u dzieci. Pamiętajmy, że rodzice, opiekunowie, nauczyciele czy środowisko w którym się znajdujemy ma znaczący wpływ na kształtowanie naszego charakteru i postaw. Coraz częściej na różnych forach internetowych, portalach społecznościowych oraz blogach mamy do czynienia ze zjawiskiem tzw. hejtu, czy też mową nienawiści. W Internecie bowiem każdy czuje się anonimowy i często przekraczane są granice dopuszczalnej krytyki i wolności słowa. Musimy jednak pamiętać, że za czyny popełnione w Internecie odpowiadamy w życiu realnym…

Opr. P. Piechowiak

Sprawdź także

Sprawcy uszkodzenia mienia usłyszeli zarzuty

Podczas nocnego spaceru po mieście do głowy może wpaść wiele pomysłów. Niestety nie wszystkie są …

error: Content is protected !!