Przebudowana Długa i Krótka w Widziszewie

Zakończyła się inwestycja gminna polegająca na przebudowie ulicy Długiej i Krótkiej w Widziszewie. Realizację zadania w wyniku rozstrzygnięć przetargowych powierzono Firmie Usługowo-Remontowej JAR-BUD z Widziszewa za kwotę 2.399.950,53 zł brutto.

Na to zadanie Gmina Kościan pozyskała środki celowe z państwowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. W wyniku prac położono kanalizację deszczową w obu ulicach o łącznej długości kolektora 680 m, wykonano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m i długości w ul. Długiej 473 m, a w Krótkiej 254 m. Wybudowano chodniki i opaski drogowe z kostki betonowej, wykonano zjazdy i dojścia do posesji. Ponadto wybudowano dwa wyniesione skrzyżowania jako element uspokojenia ruchu. W ramach zadania powstało także nowe oświetlenie uliczne z lampami w technologii LED na słupach aluminiowych. Obecnie czekamy na ich załączenie przez spółkę Enea Operator.

Foto: Gmina Kościan

Sprawdź także

Dofinansowanie na nowy wóz strażacki dla OSP Głuchowo

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził listę jednostek, które otrzymają  dofinansowanie na samochody ratowniczo-gaśnicze. Na …