Pomoc rodzinom z powiatu kościańskiego

  • Rejon Powiatu Kościańskiego poszukuje historii rodzin. Tych, które potrzebują wsparcia i znalazły się w trudnej sytuacji z niezależnych od siebie przyczyn. Naszym celem jest mądra pomoc czyli taka, która daje szansę na zmianę. Zwracamy szczególną uwagę na:
  • historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji,
  • dochód przypadający na jednego członka rodziny,
  • postawę – czy rodzina podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją sytuacją,
  • przynależność do jednej z kategorii, które określają sytuację rodziny.
    Rodzina nie może sama zgłosić się do projektu. Rodzinę może zgłosić instytucja – np. jednostka pomocowa lub osoba prywatna.

Kategorie rodzin:
• Start w samodzielność
• Dziecko chore / z niepełnosprawnością
• Samodzielny rodzic
• Starość i osamotnienie
• Choroba / niepełnosprawność
• Rodzina wielodzietna
• Zdarzenie losowe
• Dotknięci skutkami pandemii.
Jeśli Ty chcesz zgłosić rodzinę do SZLACHETNEJ PACZKI,oto co musisz zrobić:
• Upewnij się, że wiesz jakich rodzin szukamy.
• Pobierz zgodę wstępną ze strony moja.szlachetnapaczka.pl/zgłaszam/witaj
i wydrukuj.
• Jeśli zgłaszana rodzina nie podpisze tego dokumentu, wolontariusz nie będzie mógł się z nią skontaktować. Ten druk jest obowiązkowy w procesie zgłoszenia.
• Spotkaj się z rodziną, którą chcesz zgłosić. Opowiedz jej o Paczce i o tym jak działa. Zadbaj o podpis rodziny na druku zgody wstępnej.
• Uzupełnij druk zgody wstępnej o dodatkowe informacje o rodzinie.
• Zrób skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego druku zgody wstępnej.
Następnie są dwie możliwości:
1.Sam zgłaszasz rodzinę w systemie.
2.Kontaktujesz się z Liderem Rejonu i jemu przekazujesz zgodę wstępną.

Kontakt:
1.facebook.com/szlachetnapaczkakoscian

  1. Anna Bocian Lider Rejonu Kościan
    Tel.726385790

Sprawdź także

Dofinansowanie na nowy wóz strażacki dla OSP Głuchowo

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził listę jednostek, które otrzymają  dofinansowanie na samochody ratowniczo-gaśnicze. Na …